Pesquisar este blog

segunda-feira, 22 de dezembro de 2014

Yoko Usami/Yellow Buster: Arisa Komiya Tokumei Sentai Go-Busters (特命戦隊ゴーバスターズ)


Tokumei Sentai Go-Busters (特命戦隊ゴーバスターズ)

 

Tokumei Sentai Go-Busters (特命戦隊ゴーバスターズ)

 

Tokumei Sentai Go-Busters (特命戦隊ゴーバスターズ)

 

Tokumei Sentai Go-Busters (特命戦隊ゴーバスターズ)

 

Tokumei Sentai Go-Busters (特命戦隊ゴーバスターズ)

Yuki Yajima - Mika Koizumi Yellow Four #1 Choudenshi Bioman


Yuki Yajima - Mika Koizumi Yellow Four #1 Choudenshi Bioman

 

Yuki Yajima - Mika Koizumi Yellow Four #1 Choudenshi Bioman

 

Yuki Yajima - Mika Koizumi Yellow Four #1 Choudenshi Bioman

 

Yuki Yajima - Mika Koizumi Yellow Four #1 Choudenshi Bioman

 

Yuki Yajima - Mika Koizumi Yellow Four #1 Choudenshi Bioman

Atsuko Takahata em Tokusou Robo Janperson (1993 - 1994)


Atsuko Takahata em Tokusou Robo Janperson (1993 - 1994)

 

Atsuko Takahata em Tokusou Robo Janperson (1993 - 1994)

 

Atsuko Takahata em Tokusou Robo Janperson (1993 - 1994)
 

Atsuko Takahata em Tokusou Robo Janperson (1993 - 1994)

quinta-feira, 18 de dezembro de 2014

Dengeki Sentai Changeman 電撃戦隊チェンジマン
Dengeki Sentai Changeman   電撃戦隊チェンジマン 01


                                     Dengeki Sentai Changeman   電撃戦隊チェンジマン 02                                     Dengeki Sentai Changeman   電撃戦隊チェンジマン 03


                                       Dengeki Sentai Changeman   電撃戦隊チェンジマン 04
quarta-feira, 17 de dezembro de 2014

Sumiko Tanaka - Jun Yabuki / Yellow Four 2 e Michiko Makino - Hikaru Katsuragi / Pink Five - Choudenshi Bioman


Sumiko Tanaka - Jun Yabuki / Yellow Four 2 e Michiko Makino - Hikaru Katsuragi / Pink Five - Choudenshi Bioman

 

Sumiko Tanaka - Jun Yabuki / Yellow Four 2 e Michiko Makino - Hikaru Katsuragi / Pink Five - Choudenshi Bioman

TV HEROINE FOCUSON - NAOMI MORINAGA

TV HEROINE FOCUSON - NAOMI MORINAGA


TV HEROINE FOCUSON - NAOMI MORINAGA


TV HEROINE FOCUSON - NAOMI MORINAGA


TV HEROINE FOCUSON - NAOMI MORINAGA


TV HEROINE FOCUSON - NAOMI MORINAGA

domingo, 14 de dezembro de 2014

Mai Ohji (Maya) - Hiroko Aota - Choujinki Metalder


Mai Ohji (Maya) - Hiroko Aota - Choujinki Metalder

 

Mai Ohji (Maya) - Hiroko Aota - Choujinki Metalder

 

Mai Ohji (Maya) - Hiroko Aota - Choujinki Metalder

 

Mai Ohji (Maya) - Hiroko Aota - Choujinki Metalder